IMI-100 | برچسب

رتبه سی و هفتم شرکت‌های برتر ایران و دو رتبه اول کشوری برای افق کوروش

۱۴۰۰/۱۱/۰۶ - ۱۱:۰۶/ ۳ دقیقه

شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش؛ در بیست و چهارمین دوره رتبه بندی شرکت‌های برتر ایران (IMI-100) عنوان سی و هفتمین شرکت برتر ایران؛ "رتبه اول" از نظر شاخص فروش و "رتبه اول" از نظر بهره وری کل عوامل در گروه فروشگاه‌ها را کسب کرد.