روان‌شناسی | برچسب

پنجاه عادت کودکان مستعد کارآفرین شدن

۱۳۹۶/۰۲/۰۹ - ۱۲:۰۰/ ۴ دقیقه

تفاوت‌های رفتاری و استعداد افراد، از سنین پایین بروز پیدا می‌کنند.

ویژگی‌های نامناسب برای کار در استارت‌آپ

۱۳۹۶/۰۲/۰۸ - ۱۳:۰۰/ ۹ دقیقه

اگر چنین ویژگی‌هایی دارید هرگز برای یک استارت‌آپ کار نکنید

پنجاه عادت کودکان مستعد کارآفرین شدن

۱۳۹۶/۰۲/۰۸ - ۱۲:۰۰/ ۴ دقیقه

تفاوت‌های رفتاری و استعداد افراد، از سنین پایین بروز پیدا می‌کنند.

پنجاه عادت کودکان مستعد کارآفرین شدن

۱۳۹۶/۰۲/۰۷ - ۱۲:۰۰/ ۴ دقیقه

تفاوت‌های رفتاری و استعداد افراد، از سنین پایین بروز پیدا می‌کنند.

با ترس‌های خود، خداحافظی کنید

۱۳۹۶/۰۲/۰۶ - ۱۳:۰۰/ ۵ دقیقه

ما محصول انتخاب‌های خود هستیم و اگر می‌ترسیم، این انتخاب ما است.

پنجاه عادت کودکان مستعد کارآفرین شدن

۱۳۹۶/۰۲/۰۶ - ۱۲:۰۰/ ۴ دقیقه

تفاوت‌های رفتاری و استعداد افراد، از سنین پایین بروز پیدا می‌کنند.

پنجاه عادت کودکان مستعد کارآفرین شدن

۱۳۹۶/۰۲/۰۵ - ۱۲:۰۰/ ۴ دقیقه

تفاوت‌های رفتاری و استعداد افراد، از سنین پایین بروز پیدا می‌کنند.

نئومانیا چیست و چگونه بر آن غلبه کنیم؟

۱۳۹۶/۰۲/۰۴ - ۱۳:۰۰/ ۵ دقیقه

میل به داشتن تازه‌ترین‌ها، نه طبیعی و نه لزوماً بد است.