مدیران اجرایی | برچسب

نقشه گنج مدیران اجرایی تازه‌کار

۱۳۹۶/۰۸/۲۰ - ۱۱:۰۰/ ۱۷ دقیقه

مدیران اجرایی تازه‌کار چالش‌های بسیاری در مدیریت و همچنین ارتباط با اعضای هیئت‌مدیره سازمان، پیش رو دارند؛ اما با راهکارهای صحیح می‌توانند به آسانی بر این چالش‌ها غلبه کنند.