عملکرد مغز | برچسب

عادات ساده‌ای که تفکر شما را بهبود می‌بخشند

۱۳۹۶/۱۰/۰۳ - ۱۰:۰۰/ ۷ دقیقه

مغز همانند یک عضله است؛ درست همان‌طور که ورزش بدنی، بدن شما را تقویت می‌کند، ورزش‌های ذهنی نیز موجب تقویت مغز می‌شوند.

تغییر عملکرد مغز برای افزایش موفقیت

۱۳۹۶/۰۷/۰۲ - ۱۴:۰۰/ ۷ دقیقه

باهوش بودن یک اتفاق تصادفی نیست. شما باید با آگاهی کامل، طوری از مغزتان مراقبت کنید که بیشترین بهره‌وری را داشته باشد.