نشاط | برچسب

چگونه کارمندانی بانشاط داشته باشیم؟

۱۳۹۶/۰۹/۱۳ - ۱۳:۰۰/ ۴ دقیقه

میزان نشاط کارمندان، ارتباط مستقیم با عملکرد آن‌ها دارد و در نهایت بر موفقیت سازمان اثرگذار است.

شادکاری، روشی برای افزایش بهره‌وری

۱۳۹۶/۰۶/۱۴ - ۱۵:۰۰/ ۵ دقیقه

اختصاص وقت تفریح و شادی در کار می‌تواند پلی باشد برای تحقق احساس شادی و رضایتمندی از زندگی.