ارز دولتی | برچسب

برای ورود کالای مشابه تولید داخل، ارز دولتی داده نمی‌شود

۱۳۹۸/۰۸/۰۴ - ۱۳:۴۰/ ۱۰ دقیقه

سالن سراج پارک فناوری پردیس، میزبان نشستی میان مدیر کل تجهیزات و ملزومات پزشکی وزارت بهداشت و مدیران عامل شرکت‌های حوزه سلامت عضو پارک فناوری پردیس بود. یکی از مهم‌ترین مسائل مطرح شده در این نشست، تخصیص ارز دولتی به واردات کالای مشابه تولید داخلی بود.