بانکداری دیجیتال | برچسب

نوآوری دیجیتال در بانکداری: چرا و چگونه؟

۱۳۹۸/۰۵/۱۹ - ۱۱:۴۹/ ۱۴ دقیقه

صنعت بانکداری در دهه‌های گذشته روند نسبتا ثابتی را طی کرده و به‌ویژه در سال‌های اخیر بنا بر ویژگی‌های ذاتی خود از اخلال در رقابت (Disruption) به‌دلایلی چون: سرعت پایین تغییر در خدمات مالی، الزامات قانونی و نظارتی محدودکننده در کنار نیاز به سرمایه‌گذاری‌های بالا در امان بوده است.