چوگان | برچسب

ایرانی بودن ورزش چوگان دلیل اصلی برای تمایل به برگزاری جام الوکاپ

۱۳۹۸/۰۴/۱۳ - ۱۳:۰۱/ ۵ دقیقه

هفته گذشته اولین دوره از مسابقات چوگان جام الوکامپ با حمایت الوپیک برگزار شد. مهدی نایبی مدیرعامل الوپیک در نشست خبری که روز چهارشنبه با حضور دبیر فدراسیون چوگان برگزار شد، گفت: «اولین دلیلی که ما تصمیم گرفتیم روی ورزش چوگان سرمایه‌گذاری کنیم، ایرانی بودن و مهجور ماندن این ورزش بود.»