بحران اقتصادی | برچسب

اصلاح ساختار هزینه‌های نیروی انسانی ناجی کسب‌وکار شما

۱۳۹۸/۰۴/۰۹ - ۰۹:۰۱/ ۱۱ دقیقه

در شرایط بحران اقتصادی و رکود در کسب‌وکار اولین کاری که باید انجام داد کاهش هزینه‌های ثابت و صرفه‌جویی در مصرف منابع مختلف در راستای بیشینه کردن اثر بخشی است.

راه روشن استارت‌آپ‌های اصیل

۱۳۹۸/۰۲/۲۳ - ۱۱:۲۳/ ۱۳ دقیقه

ظاهرا بحران‌ها و رکودهای اقتصادی همیشه هم بد و ویرانگر نیستند. با این اوصاف است که سال‌های بعد از بحران اقتصادی که می‌توانستند بدترین زمان برای اقتصاد آمریکا باشند، به بهترین زمان برای سرمایه‌گذاری روی استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های نوپا تبدیل شدند.

چگونه بحران اقتصادی در کسب‌وکار خود را مدیریت کنیم؟

۱۳۹۶/۰۴/۱۳ - ۱۳:۰۰/ ۶ دقیقه

دنیای کنونی دچار بحران اقتصادی فراگیری شده است که نه تنها بر اقتصاد کشورها تاثیرگذار بوده، بلکه حوزه کارآفرینی و استارت‌آپ‌ها را نیز بی‌نصیب نگذاشته است.