اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران | برچسب

مهاجرت استارتاپ‌ها معضل جدید اکوسیستم ایران

۱۳۹۸/۰۲/۲۴ - ۱۲:۰۶/ ۱۳ دقیقه

مدیر واحد کسب و کارهای نوین اتاق بازرگانی تهران گفت: در شرایطی که عرصه فعالیت بر استارت‌آپ‌ها تنگ می‌شود، خیلی از آن‌ها به فکر مهاجرت و گرفتن ویزا مهاجرت هستند؛ حتی ویزای تعدادی از آن‌ها که استارتاپ‌های شناخته‌ای هم هستند، صادر شده است.