دوره آموزش اینترنت اشیا برای مدیران و کارشناسان شرکت توزیع برق استان تهران | برچسب

دوره آموزش اینترنت اشیا برای مدیران و کارشناسان شرکت توزیع برق استان تهران

۱۳۹۸/۰۲/۱۰ - ۱۶:۴۶/ ۵ دقیقه

پس از فراگیری موج اینترنت اشیا در کشور و با ابلاغ الزامات حاکم بر اینترنت اشیا توسط سازمان فضای مجازی کشور، سازمان­ های پیش­رو اقدام به برگزاری دوره های آموزشی و سمینارهای مدیریتی در جهت ارتقای دانش خود نمودند.