فضای کار اشتراکی کارمانا | برچسب

دومین شعبه فضای کار اشتراکی کارمانا افتتاح شد

۱۳۹۹/۱۱/۰۵ - ۱۸:۰۰/ ۷ دقیقه

فضای کار اشتراکی کارمانا، دومین مرکز خود را با همکاری مرکز نوآوری برق دانشگاه امیرکبیر راه‌اندازی کرد.

دورهمی پایان سال فیناپ برگزار شد

۱۳۹۷/۱۲/۱۳ - ۱۴:۲۳/ ۱۰ دقیقه

دورهمی فیناپ روز پنجشنبه ۹ اسفند در فضای کار اشتراکی کارمانا برگزار شد.