فاکسان | برچسب

آمازون به علت شرایط کاری نامساعد در کارخانه‌ فاکسکان، متهم شد

۱۳۹۷/۰۳/۲۳ - ۱۱:۳۷/ ۳ دقیقه

به تازگی از آمازون به علت رعایت نکردن حقوق انسانی کارگران شکایت شده و پس از یک بررسی ۹ ماهه‌ ، مشخص شده که این شرکت در کارخانه‌ فاکسکان خود شرایطی کاری نامناسبی برای کارمندانش فراهم کرده است.