کارگاه آموزشی مدیریت ارتباط با مشتری | برچسب

کارگاه آموزشی مدیریت ارتباط با مشتری

۱۳۹۶/۱۱/۲۴ - ۱۵:۰۰/ ۳ دقیقه

کارگاه آموزشی مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) است. این کارگاه از ساعت ۹ الی ۱۳ در پردیس فنی دانشگاه تهران با ارائه آرمان فاطمی، مدیر ارتباط با مشتری اسنپ برگزار می‌شود.