تامین آب آشامیدنی | برچسب

کسب‌وکار استارتاپ‌های حوزه آب و خشکسالی رونق می‌یابد

۱۳۹۸/۰۳/۱۲ - ۱۶:۴۱/ ۵ دقیقه

در راستای اجرای برنامه ملی آینده نگاری و ارتباط آن با اکوسیستم استارتاپی و به منظور رشد و ارتقای استارتاپ‌های داخلی،تجربیات جهانی شرکت‌های استارتاپی در حوزه آب و خشکسالی بررسی شد.

تأمین آب کشاورزی در مناطق خشک با تکنولوژی یک استارت‌آپ ایرانی

۱۳۹۶/۱۱/۰۷ - ۱۱:۰۹/ ۵ دقیقه

محققان در یک تیم استارت‌آپی در صدد هستند با ساخت سامانه ای از رطوبت هوا، آب تولید کنند.