نمایشگاه بین‌المللی توسعه کسب‌وکار | برچسب

نخستین نمایشگاه بین المللی توسعه کسب و کار آغاز بکار کرد

۱۳۹۶/۱۰/۲۱ - ۱۴:۳۵/ ۵ دقیقه

نخستین نمایشگاه بین المللی توسعه کسب و کار با مشارکت سازمان ها و نهادهای دولتی و همچنین با حضور شرکت ها، بنگاه ها، موسسات کاریابی و کارآفرینی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران اغاز بکار کرد.