یلدا راهدار | برچسب

برای رفع بیکاری در کشور باید از استارت آپ ها استفاده کرد

۱۳۹۶/۱۰/۲۰ - ۱۹:۴۰/ ۲ دقیقه

معاون اتاق بازرگانی شیراز با اشاره به اینکه برای رفع بیکاری در کشور باید از استارت آپ ها استفاده کرد، گفت: باید از طریق دانش خلق ثروت کنیم و سال های آینده، سال های خلق ثروت از طریق دانش خواهد بود.