نمايشگاه بين المللي توسعه کسب و کار | برچسب

تهران ميزبان نخستين نمايشگاه بين المللي توسعه کسب و کار

۱۳۹۶/۱۰/۲۰ - ۱۴:۲۸/ ۴ دقیقه

نخستين نمايشگاه بين المللي توسعه کسب و کار فردا پنجشنبه ۲۱ دي با حضور شرکت ها، بنگاه ها، موسسات کاريابي و کارآفريني در نمايشگاه بين المللي تهران آغازبکار مي کند.