کار انفرادی | برچسب

چرا برخی افراد نمی‌توانند کار گروهی انجام دهند؟

۱۳۹۶/۱۰/۰۵ - ۱۱:۰۰/ ۳ دقیقه

بسیاری از افراد در جامعه به کار دیگران اعتمادی ندارند و فکر می‌کنند نتیجه کار آن‌ها از همه بهتر است. به همین دلیل تمایلی به انجام کار گروهی ندارند و از این که همه کارها را خودشان انجام دهند، لذت می‌برند.