روان‌شناسی | برچسب

پنجاه عادت کودکان مستعد کارآفرین شدن

۱۳۹۶/۰۲/۰۴ - ۱۲:۰۰/ ۴ دقیقه

تفاوت‌های رفتاری و استعداد افراد، از سنین پایین بروز پیدا می‌کنند.

اهمیت واقع‌گرایی برای کسب موفقیت

۱۳۹۶/۰۲/۰۲ - ۱۳:۰۰/ ۴ دقیقه

درک متقابل از همدیگر اولین پیش‌فرض کار تیمی محسوب می‌شود.

۲۹ کاری که باید تا قبل از ۳۰ سالگی انجام داد

۱۳۹۶/۰۱/۲۶ - ۱۲:۰۰/ ۴ دقیقه

برای انجام بعضی کارها، زودتر از آن‌چه فکر کنید دیر می‌شود.

۲۹ کاری که باید تا قبل از ۳۰ سالگی انجام داد

۱۳۹۶/۰۱/۲۵ - ۱۲:۰۰/ ۵ دقیقه

برای انجام بعضی کارها، زودتر از آن‌چه فکر کنید دیر می‌شود.

۲۹ کاری که باید تا قبل از ۳۰ سالگی انجام داد

۱۳۹۶/۰۱/۲۴ - ۱۲:۰۰/ ۵ دقیقه

برای انجام بعضی کارها، زودتر از آن‌چه فکر کنید دیر می‌شود.

۲۹ کاری که باید تا قبل از ۳۰ سالگی انجام داد

۱۳۹۶/۰۱/۲۳ - ۱۲:۰۰/ ۵ دقیقه

برای انجام بعضی کارها، زودتر از آن‌چه فکر کنید دیر می‌شود.

همزمان انجام دادن چند کار، درست نیست

۱۳۹۶/۰۱/۲۳ - ۰۹:۰۰/ ۴ دقیقه

افرادی که چندتکلیفی هستند، کارهای نیمه‌کاره زیاد و ذهن مشوشی خواهند داشت.

۲۹ کاری که باید تا قبل از ۳۰ سالگی انجام داد

۱۳۹۶/۰۱/۲۲ - ۱۱:۰۰/ ۵ دقیقه

برای انجام بعضی کارها، زودتر از آن‌چه فکر کنید دیر می‌شود.