روان‌شناسی | برچسب

۲۵ نوع از بهترین عادت‌های زندگی

۱۳۹۶/۰۲/۱۶ - ۱۲:۰۰/ ۵ دقیقه

اگر می‌خواهید موفق و خوشحال بمانید، حتماً روی این نکات کار کنید.

۲۵ نوع از بهترین عادت‌های زندگی

۱۳۹۶/۰۲/۱۵ - ۱۲:۰۰/ ۵ دقیقه

اگر می‌خواهید موفق و خوشحال بمانید، حتماً روی این نکات کار کنید.

۲۵ نوع از بهترین عادت‌های زندگی

۱۳۹۶/۰۲/۱۴ - ۱۲:۰۰/ ۵ دقیقه

اگر می‌خواهید موفق و خوشحال بمانید، حتماً روی این نکات کار کنید.

۲۵ نوع از بهترین عادت‌های زندگی

۱۳۹۶/۰۲/۱۳ - ۱۱:۰۰/ ۵ دقیقه

اگر می‌خواهید موفق و خوشحال بمانید، حتماً روی این نکات کار کنید.

پنجاه عادت کودکان مستعد کارآفرین شدن

۱۳۹۶/۰۲/۱۲ - ۱۲:۰۰/ ۴ دقیقه

تفاوت‌های رفتاری و استعداد افراد، از سنین پایین بروز پیدا می‌کنند.

پنجاه عادت کودکان مستعد کارآفرین شدن

۱۳۹۶/۰۲/۱۱ - ۱۲:۰۰/ ۴ دقیقه

تفاوت‌های رفتاری و استعداد افراد، از سنین پایین بروز پیدا می‌کنند.

پنجاه عادت کودکان مستعد کارآفرین شدن

۱۳۹۶/۰۲/۱۰ - ۱۲:۰۰/ ۴ دقیقه

تفاوت‌های رفتاری و استعداد افراد، از سنین پایین بروز پیدا می‌کنند.

هشت راز صبحگاهی افراد موفق

۱۳۹۶/۰۲/۱۰ - ۱۰:۰۰/ ۳ دقیقه

برای شروع روز خود برنامه مشخص داشته باشید.