کودک | برچسب

عواقب ناگوار عدم توجه به تولید محتوای مختص کودکان

۱۳۹۷/۰۱/۲۶ - ۱۶:۴۹/ ۸ دقیقه

فضای مجازی امروزه در تمام اصناف و اقشار جامعه جا افتاده ولی در این بین حضور کودکان باید سنجیده‌تر صورت گیرد تا از آسیب‌های آن در امان بمانند.

خمیرهای بازی فناورانه در راه بازار

۱۳۹۶/۰۳/۲۶ - ۱۳:۰۰/ ۴ دقیقه

به‌وسیله این خمیرها، کودکان می‌توانند با اضافه شدن نور، صدا و حرکت، به دست‌سازه‌های خمیری خود جان بدهند.