فرصت | برچسب

طرز فکر کارآفرینان با افراد عادی چه تفاوتی دارد؟

۱۳۹۶/۱۰/۱۹ - ۱۰:۰۰/ ۳ دقیقه

کارآفرینان طرز فکر مخصوصی دارند که باعث تمایز آن‌ها از افراد عادی و موفقیتشان در مسیر پرچالش کارآفرینی می‌شود.

از صحبت کردن و بروز افکار خود نهراسید!

۱۳۹۶/۰۸/۰۴ - ۱۲:۰۰/ ۸ دقیقه

ویژگی‌های زیادی برای موفق شدن می‌توان نام‌ برد؛ اما در این مطلب به مهم‌ترین آن‌ها یعنی اظهار نظر و عقیده می‌پردازیم. ممکن است این ویژگی شما را شگفت‌زده کند.

اینترنت اشیا، فرصت یا تهدید؟

۱۳۹۶/۰۳/۲۲ - ۲۰:۰۰/ ۵ دقیقه

برای کاهش معایب فناوری اینترنت اشیا چه راهکارهایی در نظر گرفته شده است؟