عادت‌های نادرست | برچسب

چگونه عادت‌های خوب در خودمان ایجاد کنیم؟

۱۳۹۷/۰۴/۰۲ - ۱۳:۰۰/ ۵ دقیقه

برای عادت کردن به هر کاری باید سعی کنید به آن تعهد داشته باشید و حدود یک ماه به صورت مستمر آن را انجام دهید.

این ۲۰ کار را در محیط کار انجام ندهید!

۱۳۹۶/۰۹/۰۴ - ۱۵:۰۰/ ۱۰ دقیقه

ممکن است شما نیز خواسته یا ناخواسته به واسطه برخی عادات نامطلوب خود، باعث آزرده‌‌خاطر شدن همکارانتان شوید. در این مطلب می‌توانید لیستی از چنین عادت‌هایی را ببینید.