افراد موفق | برچسب

اقدامات افراد موفق برای غلبه بر شکست

۱۳۹۷/۰۴/۲۱ - ۱۳:۲۵/ ۸ دقیقه

پذیرش شکست و تبدیل آن به نقطه‌ی قوت می‌تواند به برداشتن موانع و رسیدن به هدف با سرعت بیشتر کمک کند.

چرا بعضی در مدیریت کارهایشان موفق‌تر هستند؟

۱۳۹۶/۰۷/۱۷ - ۱۰:۰۰/ ۷ دقیقه

همه ما حداقل یک فرد موفق را می‌شناسیم که به لطف بازدهی بالا، می‌تواند در چند ساعت کار‌های یک روز ما را انجام دهد.