استارت‌آپ؛ صفرکیلومتر | برچسب

فرایند توسعه محصول: از ایده تا توسعه

۱۳۹۶/۰۸/۱۳ - ۱۳:۰۰/ ۴ دقیقه

در استارت‌آپ صفر کیلومتر یاد می‌گیریم چطور یک استارت‌آپ را از صفر شروع کنیم.

ارائه استارت‌آپ به سرمایه‌گذار: آمادگی برای ارائه

۱۳۹۶/۰۸/۱۱ - ۱۳:۰۰/ ۶ دقیقه

در استارت‌آپ صفر کیلومتر یاد می‌گیریم چطور یک استارت‌آپ را از صفر شروع کنیم.

ارائه استارت‌آپ به سرمایه‌گذار: از تحقیقات بازار تا اطلاعات عملیاتی

۱۳۹۶/۰۸/۱۰ - ۱۳:۰۰/ ۴ دقیقه

در استارت‌آپ صفر کیلومتر یاد می‌گیریم چطور یک استارت‌آپ را از صفر شروع کنیم.

ارائه استارت‌آپ به سرمایه‌گذار: از ساختار سازمانی تا بیمه

۱۳۹۶/۰۸/۰۹ - ۱۳:۰۰/ ۵ دقیقه

در استارت‌آپ صفر کیلومتر یاد می‌گیریم چطور یک استارت‌آپ را از صفر شروع کنیم.

چگونه استارت‌آپ خود را به سرمایه‌گذار ارائه کنیم؟/ شناخت رقبا و بازاریابی

۱۳۹۶/۰۸/۰۸ - ۱۳:۰۰/ ۶ دقیقه

در استارت‌آپ صفر کیلومتر یاد می‌گیریم چطور یک استارت‌آپ را از صفر شروع کنیم.

چگونه استارت‌آپ خود را به سرمایه‌گذار ارائه کنیم؟ / جایگاه شما در بازار

۱۳۹۶/۰۸/۰۷ - ۱۳:۰۰/ ۴ دقیقه

در استارت‌آپ صفر کیلومتر یاد می‌گیریم چطور یک استارت‌آپ را از صفر شروع کنیم.

چگونه استارت‌آپ خود را به سرمایه‌گذار ارائه کنیم؟

۱۳۹۶/۰۸/۰۶ - ۱۳:۰۰/ ۵ دقیقه

در استارت‌آپ صفر کیلومتر یاد می‌گیریم چطور یک استارت‌آپ را از صفر شروع کنیم.

اهمیت نرم افزار استاندارد مدیریت ارتباط با مشتری

۱۳۹۶/۰۸/۰۴ - ۱۳:۰۰/ ۴ دقیقه

در استارت‌آپ صفر کیلومتر یاد می‌گیریم چطور یک استارت‌آپ را از صفر شروع کنیم.