مدیریت بازخورد | برچسب

چگونه بهترین بازخورد از مشتریان را دریافت کنیم؟

۱۳۹۶/۱۰/۰۲ - ۱۲:۰۰/ ۳ دقیقه

هر سازمانی برای دریافت بازخورد از مشتریانش نیاز به صرف هزینه و وقت دارد و مهم‌تر از آن‌، استراتژی خاصی را باید به کار گیرد.

تماس‌های رضایت‌سنجی، مسئولیت‌پذیری کسب‌وکار شما را نشان می‌دهند

۱۳۹۶/۰۹/۳۰ - ۱۱:۰۰/ ۳ دقیقه

هر سازمانی برای دریافت بازخورد از مشتریانش نیاز به صرف هزینه و وقت دارد و مهم‌تر از آن‌، استراتژی خاصی را باید به کار گیرد.

فرایند ثبت سفارش، نقطه طلایی ارتباط با مشتریان

۱۳۹۶/۰۹/۲۹ - ۱۲:۰۰/ ۴ دقیقه

هر سازمانی برای دریافت بازخورد از مشتریانش نیاز به صرف هزینه و وقت دارد و مهم‌تر از آن‌، استراتژی خاصی را باید به کار گیرد.

بررسی اهمیت دریافت بازخورد از مشتریان

۱۳۹۶/۰۹/۲۷ - ۱۳:۰۰/ ۳ دقیقه

دریافت بازخورد از مشتریان فرآیند پیچیده‌ای است که بی‌توجهی در آن می‌تواند عواقب بدی را برای سازمان به‌همراه بیاورد.

از ثبت مالکیت معنوی ایده تا ارسال بی‌دردسر بسته‌های پستی

۱۳۹۶/۰۷/۲۲ - ۱۶:۰۰/ ۷ دقیقه

پنج به اضافه يک، گزارشی است كه در آن به معرفی و تحلیل پنج استارت‌آپ برتر خارجی و یک استارت‌آپ برجسته ایرانی پرداخته می‌شود.

چگونه باید بازخوردهای منفی را مدیریت کنیم

۱۳۹۶/۰۶/۲۵ - ۱۵:۰۰/ ۷ دقیقه

در برابر بازخوردهای منفی که پس از پایان پروژه می‌گیریم، چه واکنشی باید داشته باشیم؟