ثروت | برچسب

دانش ثروت کشورها را دگرگون می‌کند

۱۳۹۷/۰۶/۰۶ - ۱۵:۳۶/ ۱۲ دقیقه

بر هیچ‌کس پوشیده نیست که امروز دانش مهم‌ترین و ارزشمندترین و به‌صرفه‌ترین متاعی است که می‌تواند وضع و حال اقتصادی - سیاسی کشورها را دگرگون سازد. حتی یک پله از این بالاتر،امروز دانش نه‌فقط سرمایه‌ای است که به کار اقتصاد می‌آید بلکه خود نوعی و سطحی از «اقتصاد» است.

سه دلیل اصلی شکست کارآفرینان را بشناسید

۱۳۹۶/۰۷/۲۶ - ۱۵:۰۰/ ۶ دقیقه

بسیاری از کارآفرینان، موفقیت را با نشانه‌هایی ظاهری از آن می‌شناسند؛ در حالی که معیار سنجش موفقیت واقعی خوشحالی، سلامتی و ثروت است.