بانک اطلاعاتی | برچسب

دسترسی آزاد به اطلاعات مانع از رانت می‌شود

۱۳۹۷/۰۴/۰۳ - ۱۹:۱۶/ ۴ دقیقه

امروز عصر تحول و اقتصاد دیجیتال است و اگر زمینه رشد این نوع اقتصاد را فراهم آوریم بسیاری از مشکلات را حل خواهیم کرد.

داده‌های کامپیوتری مشابه کدهای دی‌ان‌ای می‌شوند

۱۳۹۶/۰۳/۰۷ - ۱۴:۰۰/ ۴ دقیقه

به زودی مایکروسافت یک راه‌حل ذخیره‌سازی برای بانک‌های اطلاعاتی ارائه می‌کند.