باربری مجازی | برچسب

بهترین سیستم اعلام بار مجازی کدام است؟

۱۴۰۰/۰۸/۱۸ - ۱۱:۳۶/ ۸ دقیقه

سیستم اعلام بار سیستم جدیدی است که دسترسی رانندگان به شرکت های حمل و نقل را آسان نموده است. این برنامه جاده ای تمام رانندگان را از سراسر کشور، به شرکت های حمل و نقل متصل می نمایند. آنها نیز بسته به نیاز خود، رانندگانی را که از خودروی مورد نظر برخوردار هستند انتخاب می کنند.