جیرینگ | برچسب

نخستین فصل‌نامه «پایش محیط فین‌تک» منتشر شد

۱۴۰۱/۰۱/۲۴ - ۰۸:۴۶/ ۳ دقیقه

اولین گزارش فصلی در حوزه فین‌تک با هدف تجمیع و تحلیل اطلاعات و اتفاقات حوزه فین‌تک در ایران و جهان به همت شرکت جیرینگ انتشار یافت.

جیرینگ امکان کمک به موسسات خیریه را فراهم کرده است

۱۴۰۰/۱۲/۱۴ - ۱۱:۵۳/ ۳ دقیقه

جیرینگ در راستای توجه به مسئولیت‌های اجتماعی خود و جایگاه احسان و نیکوکاری در کشور با سامانه #7* شرایط را برای کمک به حدود ۳۰ خیریه معتبر فراهم ساخته است.