واکسن کرونا | برچسب

آزمایشی برای تشخیص کارکرد واکسن کرونا

۱۴۰۰/۰۴/۱۳ - ۱۱:۳۱/ ۴ دقیقه

با گذشت زمانی از دوره همه گیری ویروس کرونا و کشف مدل های مختلفی از این واکسن ها اسامی کُووایران برکت، نورا، سینوفارم، سینوواک، کوواکس، استرازنکا و... را این روزها زیاد شنیده می شنویم.