هاب اصفهان | برچسب

حرکت اول از طریق هاب‌های دانشگاهی، ۲۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرد

۱۴۰۰/۱۰/۰۶ - ۱۱:۵۴/ ۱۴ دقیقه

نشست خبری آنلاین حرکت اول با موضوع ارائه گزارش از عملکرد هاب‌های دانشگاهی با حضور مجید مختارنیا، مدیرارشد هماهنگی هاب‌های دانشگاهی حرکت اول به همراه مدیرعامل هاب اصفهان، شیراز و دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

مروری بر عملکرد ۳ ماهه هاب اصفهان

۱۴۰۰/۰۲/۲۶ - ۱۴:۲۲/ ۳ دقیقه

در اکوسیستمی که بسیاری از تمرکز امکانات و منابع در پایتخت وعدم توزیع مناسب آنها در سایر شهرها گله دارند، هاب اصفهان یکی از شتابدهنده های موفق در شهر اصفهان است که در سه ماه گذشته، از بهمن ۹۹ تا فروردین ۱۴۰۰، ۲۳ درخواست برای شرکت در دوره شتابدهی دریافت کرده است.