ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری | برچسب

۶۵۰ پایان‌نامه داوطلب شرکت در«پاناسه» شدند / حضور بیش از ۱۰۰ دانشگاه

۱۳۹۹/۰۷/۰۸ - ۱۴:۴۰/ ۷ دقیقه

دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش‌بنیان از حضور بیش از بیش از ۶۵۰ پایان‌نامه در رشته‌های گوناگون و از ۱۰۰ دانشگاه کشور در جشنواره ملی پایان‌نامه‌های سه دقیقه‌ای دانشجویی«پاناسه» خبر داد.