نوشته های مرتبط: رویداد آسانسور فضایی و بندر ستارگان

اقتدار فضایی، ماموریت اصلی سازمان فضایی ایران

۱۳۹۶/۱۱/۱۶ - ۱۵:۲۲/ ۷ دقیقه

توسعه فناوری‌های مرتبط با حوزه ارسال انسان به فضا در برنامه ۱۰ ساله دوم فضایی تا سال ۱۴۰۴ لحاظ شده و در دستور کار است اما در اولویت نیست.

توجه به اقتصاد فضا اولویت ماست

۱۳۹۶/۱۰/۲۵ - ۱۰:۰۸/ ۵ دقیقه

رییس سازمان فضایی ایران گفت: پرتاب ماهواره در حوزه اقتدار فضایی عملکرد بسیار خوبی بود لیکن درحال حاضر در حوزه اقتصاد فضایی نیازمند تحول هستیم.