کسب و کارهای الکترونیک منتظر زیرساخت‌های دولتی
یادداشتی از کمال رضائی، مدیریت زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات منطقه آزاد اروند: ۱۰

کسب و کارهای الکترونیک منتظر زیرساخت‌های دولتی

توسط تحریریه نوپانا | ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ - ۱۳:۲۳ | ۱۳ دقیقه

مدت زمان زیادی از ارائه خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات در کشور نمی‌گذرد. با این حال شاهد رشد پرسرعت کسب‌وکارها در این حوزه هستیم.

نوپانامدت زمان زیادی از ارائه خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات در کشور نمی‌گذرد. با این حال شاهد رشد پرسرعت کسب‌وکارها در این حوزه هستیم. درواقع خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات در کشور، اکوسیستمی متشکل از نهاد‌های دولتی، شرکت‌های خصوصی و مردم را به وجود آرده است. این اکوسیستم در ابتدای مسیر رشد خود قرار دارد و هر یک از اجزا به طور مستقل سعی در شکل گیری آن دارند. عملکرد این اکوسیستم در کشور‌های درحال توسعه و توسعه یافته به این نحو است که دولت‌ها اقدام به تهیه زیر ساخت مناسب برای ارائه خدمات خود به مردم می‌کنند و از سوی دیگر شرکت‌های خصوصی نیز با بهره‌گیری از همین زیرساخت‌ها محصولات و خدمات وابسته خود را به دست مشتریانشان که همان مردم هستند می‌رسانند. اکوسیستم ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.

با این حال در کشورمان ایران شرکت‌های خصوصی نسبت به دولت با سرعت بیشتری در حال توسعه در این زمینه هستند و این سرعت بالا مشکلاتی را برای آنها ایجاد کرده است. از جمله این مشکلات می‌توان به بحث مسائل قانونی و حتی مباحث فرهنگ سازی در کشور اشاره کرد.

دولت و نهاد‌های وابسته

فعالیت‌های دولت در زمینه ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان محدود به ایجاد چند سایت و یا امکان اینترنتی نمی‌شود. رشد جهشی کاربران اینترنت در ایران طی پنج ساله گذشته غیرقابل انکار است. دولت ایران در تهیه زیرساخت‌های لازم در زمینه ارائه خدمات الکترونیکی تقریبا موفق عملکرده است و همین موفقیت دولت سبب موفقیت روز افزون شرکت‌های خصوصی در این بخش شده است. یکی از زیرساخت‌های مهم برای رائه خدمات الکترونیکی به مردم، زیرساخت اینترنت است. فراگیر شدن اینترنت همراه نسل چهارم در کشور یکی از دست‌آورد‌های بزرگ دولت در زمینه تامین زیرساخت‌های لازم جهت دسترسی مردم به خدمات الکترونیکی است.

اما تهیه زیرساخت اینترنتی به تنهایی کافی نیست. دولت باید بکوشد موانع شرکت‌های خصوصی در زمینه ارائه خدمات مرتبط به مردم را نیز از بین ببرد. متاسفانه دولت در این زمینه موفقیت‌های چشمگیری نداشته است و هر روز شاهد بروز مشکلات حقوقی گاها عجبیبی برای شرکت‌های خصوصی فعال در این حوزه هستیم. این مشکلات خصوصا در زمینه فین‌تک و ارائه خدمات بانکی مبتنی بر فناوری اطلاعات بسیار وجود دارد و هر روز شاهد فیلتر شدن برخی از خدمات دهندگان این حوزه توسط نهاد‌های دولتی و حکومتی هستیم. این مسئله نشانگر پیشی‌ گرفتن شرکت‌های خصوصی از دولت از نظر سرعت رشد در بخش ارائه خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات است و دولت باید بکوشد خود را با این سرعت بالا تطبیق دهد و دیگر نهاد‌های وابسته را نیز با خود در این مسیر دشوار همراه کند. همانطور که اگر بی‌نظمی‌