سمت و سوی صنعت فناوری خاورمیانه در سال ۲۰۱۸
روزنامه خوانی ۸

سمت و سوی صنعت فناوری خاورمیانه در سال ۲۰۱۸

توسط تحریریه نوپانا | ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ - ۱۲:۳۳ | ۱۲ دقیقه

صنعت فناوری اطلاعات در خاورمیانه با سرعت زیادی درحال تغییر است و این تغییر اقتصاد منطقه را متحول خواهد کرد.

به گزارش روزنامه ایران، سرمایه‌گذاری‌ھای جدید، تعیین استراتژی‌ھای کاربردی، افزایش دسترسی به اینترنت و شبکه‌ھای اجتماعی، توسعه ھوش مصنوعی، افزایش بھره‌مندی از خدمات پردازش ابری و... از جمله اتفاقاتی بود که یک سال گذشته در صنعت فناوری اطلاعات خاورمیانه اتفاق افتاد و باعث شد کارشناسان جھانی برای این منطقه در سال ۲۰۱۸ میلادی بیش از ھر زمان دیگر امیدوار باشند. منطقه خاورمیانه یکی از قطب‌ھای اصلی فناوری در سراسر جھان محسوب می‌شود و با وجود این برای آنکه بتواند طی سال جدید میلادی بخوبی عمل کند، باید سیاست‌ھای جدید را پیش روی خود قرار دھد.

خبرگزاری ZDNet به منظور شفاف‌سازی وضعیت فناوری در خاورمیانه با بزرگ‌ترین کارشناسان جھان گفت‌وگوھایی را پیرامون صنعت فناوری منطقه در سال ۲۰۱۸ انجام داد که نتایج حاصل از آن در این گزارش آورده شده است.

پشتیبانی از فناوری 5G و شھرھای ھوشمند

بر اساس آخرین گزارش‌ھای منتشر شده، ارزش بازار تلفن ھمراه در خاورمیانه و آفریقا در پایان سال گذشته به بیش از ۱۶۵ میلیارد دلار رسیده است که این رقم معادل ۲.۴ درصد از تولید ناخالص منطقه محاسبه می‌شود. افزایش پھنای باند اینترنت موبایلی، افزایش تعداد مشترکان مخابراتی و افزایش تعداد گوشی‌ھای ھوشمند فروخته شده در منطقه از مھمترین عوامل تأثیرگذار در این زمینه بوده است.

شورای ھمکاری‌ھای خلیج فارس در بیانیه جدید خود توضیح داد سازگاری این منطقه با نسل پنجم فناوری‌ھای مخابراتی موسوم به 5G از مھمترین اولویت‌ھای آن محسوب می‌شود و در این میان برخی اپراتورھا از جمله «اتصالات» و «اورِدو» ھم‌اکنون به صورت آزمایشی خدمات 5G را مورد استفاده قرار داده‌اند. بر اساس پیشبینی‌ھای صورت گرفته خاورمیانه تا پیش از سال ۲۰۲۰ میلادی به صورت آزمایشی خدمات 5G را در مناطق شھری مورد آزمایش قرار می‌دھد و سپس ظرفیت آن افزایش می‌یابد. این در حالی است که به صورت ھمزمان شرکت‌ھای منطقه در حال توسعه اینترنت اشیا برای تسھیل در به‌کارگیری خدمات ارتباطی ھستند. در راستای توسعه نسل پنجم شبکه‌ھای مخابراتی، خاورمیانه دسترسی ھرچه بیشتر به اینترنت اشیا را لازمه شھروندان خود می‌داند و به ھمین منظور پیش‌بینی شده است طی سال ۲۰۱۸ سرمایه‌گذاری‌ھای گسترده برای به‌کارگیری حسگرھای ھوشمند شھری و راه‌اندازی شھرھای ھوشمند صورت گیرد.

امارات متحده عربی ھماکنون طرحی را با نام «پروژه دبی ھوشمند» پیش می‌برد و به‌دنبال آنھا راھکارھای فراوان برای اتصال شبکه‌ھای تأمین انرژی و سیستمھای حمل و نقل عمومی در این شھر ھوشمند پیشبینی شده است.

سرمایه‌گذاری روی فناوری‌ھای آتی

یکی از بزرگترین اتفاقات عرصه فناوری در سال گذشته خرید فروشگاه اینترنتی com.Souq توسط آمازون به ارزش ۵۸۰ میلیون دلار بود و تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر اقتصاد دیجیتال منطقه گذاشت. این اتفاق باعث شد بزرگترین فروشگاه اینترنتی جھان به‌صورت گسترده‌تر وارد خاورمیانه شود و شرایط توسعه تجارت الکترونیک را فراھم کند. سرمایه‌گذاران در خاورمیانه که به بخش خصوصی توجه ویژه دارند، این روزھا تمایل دارند در حوزه فناوری ورود کنند. به‌عنوان مثال سال گذشته روی پورتال Noon که در حوزه تجارت الکترونیک فعالیت می‌کند سرمایه‌گذاری‌ھای فراوان صورت گرفت.

شرکت مخابراتی عربستان سعودی نیز اعلام کرده است که در سال ۲۰۱۸ میلادی در زمینه ھوش مصنوعی، واقعیت مجازی، سلامت دیجیتال و سرویس‌ھای مالی ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری می‌کند. مرکز سرمایه‌گذاری‌ھ‌‌ای عمومی این کشور ھمچنین ھمکاری‌ھایی را با شرکت ژاپنی Softbank انجام داده است و ھمچنین ھمکاری‌ھای جدید آن با شرکت‌ھای اپل، کوالکام و... آغاز شده است تا طی سال جاری میلادی طرح سرمایه‌گذاری ۹۳ میلیارد دلاری با تمرکز بر حوزه ھوش مصنوعی و روباتیک را به انجام برساند. این گام‌ھای دیجیتالی به گون‌های برداشته می‌شود که اقتصاد منطقه خاورمیانه با تکیه ھرچه بیشتر بر فناوری تلاش می‌کند در آینده وابستگی کمتری به نفت داشته باشد.

بازار بزرگ خدمات پردازش ابری

خدمات مرتبط با حوزه فناوری پردازش ابری مھمترین مسائلی ھستند که آینده و موفقیت یک شرکت را تضمین می‌کنند و با وجود این بخش اعظم کسب‌وکارھا ھمچنان با نرم‌افزارھای سنتی فعالیت‌ھای خود را پیش می‌برند. این اتفاق در حالت تئوری بسیار آسان به نظر می‌رسد که سازمان‌ھا فعالیت‌ھای خود را به فضای ابری انتقال دھند و نسل جدید خدمات مورد نیاز خود را مبتنی بر فضای مجازی در اختیار بگیرند، ولی باید توجه داشت که در این مسیر مشکلات فراوان وجود دارد و با وجود این خاورمیانه می‌کوشد در سال ۲۰۱۸ یلادی با سرمایه‌گذاری‌ھای بیشتر، شرایط را برای ورود سازمان‌ھای خود به عرصه پردازش ابری آسانترکند. با گذشت زمان فناوری‌ھای جدید روی کار می‌آیند و ابزارھای نوین انتقالی و مدل‌ھای کاربردی ابری باعث شدها‌ند سازمان‌ھای خاورمیانه دشواری کمتر را پیش روی خود ببینند.

بر این اساس احتمال می‌رود در سال ۲۰۱۸ میلادی بیش از ۴۵ درصد سازمان‌ھای خاورمیانه به خدمات پردازش ابری روی بیاورند. کارشناسان بر این باورند که در سال پیش رو سه حوزه نرم‌افزارھای-خدمات، زیرساخت ھا و پلتفرم‌ھا- خدمات بیشترین سرمایه‌گذاری را در زمینه فناوری‌ھای سازمانی خاورمیانه به خود اختصاص دھند.

ارتباط بیشتر میان انسان و ماشین

طی سال ۲۰۱۷ میلادی خاورمیانه تحولات فراوانی را در عرصه صنعت و فناوری تجربه کرد. در این سال صنایع بزرگ فناوریھای سنتی IT را کنار گذاشتند، مدیران فناوری سازمان‌ھا سیستم‌ھای ھوشمند تحلیلی را به کار گرفتند، خدمات ابری گسترش یافتند، ابزارھای یادگیری ماشینی روی کار آمدند و در نھایت مجموع‌های از فناوریھای کاربردی در منطقه به کار گرفته شد.

با وجود این پیش‌بینی شده است که روند مذکور در سال ۲۰۱۸ میلادی بیش از ھر زمان دیگر گسترش یابد. استراتژی «اینترنت اشیا دبی» به گونه‌ای تعریف شده است که کارشناسان از آن به‌عنوان پیشرفته‌ترین اکوسیستم اینترنت اشیا در جھان یاد می‌کنند و قرار است بواسطه توسعه زیرساخت‌ھای مربوطه، طی سال ۲۰۱۸ ھوشمندترین شھر جھان در دوبی ساخته شود. البته این اتفاق فقط به دوبی ختم نمی‌شود و دیگر کشورھای منطقه ھر کدام استراتژی‌ھای ویژه برای به کارگیری اینترنت اشیا در سال ۲۰۱۸ میلادی مطرح کرده‌اند تا بر اساس آن ارتباط میان شھرھا، سازمانھا، خانه‌ھا، وسایل نقلیه و انسان‌ھا با فناوری بیشتر شود. با کاھش ھزینه‌ھای استفاده از انرژیھای مرتبط با دستگاه‌ھا و ابزارھای روزمره، پیش‌بینی شده است طی سال ۲۰۱۸ میلادی بیش از ۱۰۰ میلیارد دستگاه متصل به اینترنت در جھان مورد استفاده قرار بگیرد و با فاصله کوتاه تعداد آنھا به یک تریلیون برسد. باید توجه داشت تحلیل داده‌ھای به دست آمده از اینترنت اشیا ھمان اتفاقی است که بھبود زندگی انسان‌ھا در سال پیش رو را باعث می‌شود. مردم خاورمیانه در سال ۲۰۱۸ میلادی شاھد آن خواھند بود که از نسل جدید اتومبیل‌ھا به‌عنوان یک ابزار فناورانه متحرک استفاده کنند.

این اتومبیل‌ھا حسگرھای ماورای صوتی دارند تا فاصله بین خودروھای در حال حرکت را محاسبه کنند و جلوی ھرگونه تصادف را بگیرند. در خانه‌ھا نیز ابزارھای روزمره و لوازم خانگی به اینترنت متصل می‌شوند و متناسب با رفتارھا و عادات کاربر عمل می‌کنند. کارشناسان می‌گویند از سال ۲۰۱۸ میلادی بزرگ‌ترین طرح تحول فناورانه در خاورمیانه آغاز می‌شود تا در نھایت سال ۲۰۳۰ میلادی زندگی انسان و ماشین در این منطقه بسیار نزدیک شود.

برچسب‌ها: استارت‌آپاقتصادخاورمیانه
به اشتراک بگذارید: تلگرام توییتر لینکدین لینک کوتاه:

درباره تحریریه نوپانا

نوپانا وب‌سایتی برای بررسی و تحلیل آخرین رویدادهای زیست‌بوم کسب‌و‌کارهای نوپا و کارآفرینی است. این وب‌سایت با هدف ترویج فرهنگ کارآفرینی، حمایت از زیست‌بوم استارت‌آپی و افزایش آگاهی مخاطبان در زمینه‌های مربوطه فعالیت می‌کند.