پیشنهاد نوپانا

یک تیم استارت‌آپی موفق، باید روحیه فعال و خطرپذیر داشته باشد

۱۳۹۶/۱۰/۱۰ - ۱۷:۰۰/ ۱ دقیقه

در داستان موفقیت، به دیدگاه فعالان استارت‌آپی ایرانی در زمینه موفقیت کسب‌وکارهای نوپا می‌پردازیم.

برنامه، نظم، مشاوره و تیم خوب؛ چهار عامل مهم در موفقیت استارت‌آپ

۱۳۹۶/۱۰/۰۷ - ۱۷:۰۰/ ۱ دقیقه

در داستان موفقیت، به دیدگاه فعالان استارت‌آپی ایرانی در زمینه موفقیت کسب‌وکارهای نوپا می‌پردازیم.

در موفقیت استارت‌آپ، رضایت سرمایه‌گذاران و مشتری حرف اول را می‌زند

۱۳۹۶/۱۰/۰۵ - ۱۷:۰۰/ ۰ دقیقه

در داستان موفقیت، به دیدگاه فعالان استارت‌آپی ایرانی در زمینه موفقیت کسب‌وکارهای نوپا می‌پردازیم.

تیم و ایده قوی، ۲ عامل بسیار مهم در موفقیت استارت‌آپ

۱۳۹۶/۱۰/۰۳ - ۱۷:۰۰/ ۱ دقیقه

در داستان موفقیت، به دیدگاه فعالان استارت‌آپی ایرانی در زمینه موفقیت کسب‌وکارهای نوپا می‌پردازیم.

یک استارت‌آپ موفق، یک استارت‌آپ ارزش‌آفرین است

۱۳۹۶/۰۹/۳۰ - ۱۷:۰۰/ ۱ دقیقه

در داستان موفقیت، به دیدگاه فعالان استارت‌آپی ایرانی در زمینه موفقیت کسب‌وکارهای نوپا می‌پردازیم.

ماندگاری و پایداری، کلید موفقیت یک استارت‌آپ

۱۳۹۶/۰۹/۲۸ - ۱۷:۰۰/ ۱ دقیقه

در داستان موفقیت، به دیدگاه فعالان استارت‌آپی ایرانی در زمینه موفقیت کسب‌وکارهای نوپا می‌پردازیم.

استارت‌آپ موفق، از مسیر اهداف خود منحرف نمی‌شود

۱۳۹۶/۰۹/۲۶ - ۱۷:۰۰/ ۱ دقیقه

در داستان موفقیت، به دیدگاه فعالان استارت‌آپی ایرانی در زمینه موفقیت کسب‌وکارهای نوپا می‌پردازیم.

کار گروهی و تعهد به کار، کلید موفقیت یک استارت‌آپ

۱۳۹۶/۰۹/۲۳ - ۱۷:۰۰/ ۰ دقیقه

در داستان موفقیت، به دیدگاه فعالان استارت‌آپی ایرانی در زمینه موفقیت کسب‌وکارهای نوپا می‌پردازیم.