ترین‌ها

۵۰ روش بالابردن بازده کاری

۱۳۹۵/۱۲/۱۱ - ۱۱:۰۴/ ۵ دقیقه

بعضی از کارها ساده به نظر می‌رسند، اما انجام آن‌ها زندگی و کار شما را دگرگون می‌کند.

۵۰ روش بالابردن بازده کاری

۱۳۹۵/۱۲/۱۰ - ۱۱:۱۸/ ۵ دقیقه

بعضی از کارها ساده به نظر می‌رسند، اما انجام آن‌ها زندگی و کار شما را دگرگون می‌کند.

۵۰ روش بالابردن بازده کاری

۱۳۹۵/۱۲/۰۹ - ۰۹:۰۵/ ۴ دقیقه

بعضی از کارها ساده به نظر می‌رسند، اما انجام آن‌ها زندگی و کار شما را دگرگون می‌کند.

استارت‌آپ و تاثیری‌ پایدار

۱۳۹۵/۱۲/۰۸ - ۱۷:۲۴/ ۷ دقیقه

حرف‌ها، اعمال و ظواهر در روزهای اولیه استارت‌آپ بسیار تاثیرگذاراند.

۵۰ روش بالابردن بازده کاری

۱۳۹۵/۱۲/۰۸ - ۱۰:۰۰/ ۰ دقیقه

بعضی از کارها ساده به نظر می‌رسند، اما انجام آن‌ها زندگی و کار شما را دگرگون می‌کند.

۵۰ روش بالابردن بازده کاری

۱۳۹۵/۱۲/۰۷ - ۰۹:۳۵/ ۴ دقیقه

بعضی از کارها ساده به نظر می‌رسند، اما انجام آن‌ها زندگی و کار شما را دگرگون می‌کند.

۲۵ نکته مدیریتی برای ترغیب تیم به سمت موفقیت

۱۳۹۵/۱۲/۰۴ - ۰۹:۵۵/ ۴ دقیقه

مدیریت، فقط انجام امور اداری نیست و شامل نکات مهمی می‌شود.

۲۵ نکته مدیریتی برای ترغیب تیم به سمت موفقیت

۱۳۹۵/۱۲/۰۳ - ۱۱:۰۹/ ۳ دقیقه

مدیریت، فقط انجام امور اداری نیست و شامل نکات مهمی می‌شود.