یادداشت

موانع بانکی تامین مالی استارت‌آپ‌ها

۱۳۹۶/۳/۱۴ - ۱۵:۰۰/ ۷ دقیقه

نظام مالی ما به د‌‌نبال کسب سود از ارائه تسهیلات است و متاسفانه عمد‌‌ه سرمایه‌گذاری‌های خود‌‌ را د‌‌ر بخش‌های خد‌‌مات و بازرگانی انجام می‌د‌‌هد‌‌.

واحد بازاریابی به دو مهارت جدید احتیاج دارد

۱۳۹۶/۳/۰۹ - ۱۰:۰۰/ ۹ دقیقه

شما باید در تقویت و توانمندسازی تیم بازاریابی خود برای کسب استعدادها، مهارت‌ها و تجارب ویژه در یک فرآیند بلندمدت، پیش‌قدم باشید.

نقش سرمایه‌گذاران خطرپذیر در زیست‌بوم استارت‌آپی‌

۱۳۹۶/۳/۰۷ - ۱۰:۰۰/ ۱۲ دقیقه

هر سرمایه‌گذار آستانه تحمل پذیرش ریسکی دارد که با منابع سرمایه‌ای و روحیه صاحبان سرمایه در ارتباط مستقیم است.

تاثیر بازاریابی تیمی در پیشرفت استارت‌آپ‌

۱۳۹۶/۳/۰۴ - ۱۱:۰۰/ ۱۶ دقیقه

یکی از تکنیک‌های بازاریابی و فروش در فضای رقابتی امروز که کمتر در شرکت‌ها و کسب‌وکارهای ایرانی مورد توجه عملی قرار می‌گیرد، کار تیمی است.

تضمین آینده اقتصاد ایران با تصمیمات شجاعانه

۱۳۹۶/۳/۰۲ - ۱۰:۰۰/ ۶ دقیقه

ترمیم کابینه و ایجاد یکپارچگی فکری در تیم اقتصادی آینده، یک نیاز اساسی است.

طوفان دیگری در راه است

۱۳۹۶/۲/۲۷ - ۱۳:۰۰/ ۸ دقیقه

استارت‌آپ‌های رسانه‌ای چگونه جهان ارتباطی ما را متحول می‌کنند؟

سه درس مهم از شکست یک استارت‌آپ

۱۳۹۶/۲/۲۵ - ۱۵:۰۰/ ۸ دقیقه

تا زمانی که ضرورت یک استراتژی واقعی فروش را دریافتم، اکثر سرمایه استارت‌آپم را از دست داده بودم.

خندوانه، الگوی استارت‌آپ‌ها و کارآفرینان

۱۳۹۶/۲/۲۳ - ۱۳:۰۰/ ۱۸ دقیقه

سیر رشد این برنامه تلویزیونی دربرگیرنده نکات جالبی برای فعالان کسب‌وکارهای نوپا است.