نوشته های: محمود حاج‌ زمان

چرا ارزش تسلا هزار برابر خودروسازان ديگر است؟

۱۳۹۶/۰۹/۰۳ - ۱۳:۰۰/ ۸ دقیقه

تسلا: چطور ۷۰۰ میلیون دلار را از دست بدهیم و ۶۰ میلیارد دلار ارزش خود را حفظ کنیم؟

کره جنوبی چطور به یک کشور استارت‌آپی تبدیل شد؟

۱۳۹۶/۰۸/۰۵ - ۱۳:۰۰/ ۲۰ دقیقه

در سال ۲۰۱۲ دولت «پارک گون‌هی» تعهد داد کره جنوبی را یکی از هفت کشور برتر در زمینه شتاب‌دهی استارت‌آپ‌ها کند. اکنون نتایج این تعهد، کم‌کم در حال ظهور هستند.

حامیان زیست‌بوم استارت‌آپی سئول

۱۳۹۶/۰۸/۰۴ - ۱۱:۰۰/ ۱۳ دقیقه

در سال ۲۰۱۲ دولت «پارک گون‌هی» تعهد داد کره جنوبی را یکی از هفت کشور برتر در زمینه شتاب‌دهی استارت‌آپ‌ها کند. اکنون نتایج این تعهد، کم‌کم در حال ظهور هستند.

مراکز حمایتی استارت‌آپ‌های سئول

۱۳۹۶/۰۸/۰۳ - ۰۹:۰۰/ ۹ دقیقه

در سال ۲۰۱۲ دولت «پارک گون‌هی» تعهد داد کره جنوبی را یکی از هفت کشور برتر در زمینه شتاب‌دهی استارت‌آپ‌ها کند. اکنون نتایج این تعهد، کم‌کم در حال ظهور هستند.

سئول، مرواریدی گرانبها در صدف زیست‌بوم استارت‌آپی آسیا

۱۳۹۶/۰۸/۰۲ - ۱۰:۰۰/ ۱۲ دقیقه

در سال ۲۰۱۲ دولت «پارک گون‌هی» تعهد داد کره جنوبی را یکی از هفت کشور برتر در زمینه شتاب‌دهی استارت‌آپ‌ها کند. اکنون نتایج این تعهد، کم‌کم در حال ظهور هستند.

ترامپ عليه سيليكون‌ولی/رویکرد دیوانه‌ها

۱۳۹۶/۰۷/۰۶ - ۰۹:۰۰/ ۱۲ دقیقه

سياست‌های مديريتی ترامپ در زمينه‌‌ تجارت، مهاجرت و سرمايه‌گذاری، قلب تكنولوژی جهان را تهديد می‌كند.

ترامپ عليه سيليكون‌ولی/سیاست‌هایی برای نابودی

۱۳۹۶/۰۷/۰۵ - ۰۹:۰۰/ ۱۴ دقیقه

روش مدیریتی ترامپ، سیاست‌هایی را اجبار یا پیشنهاد می‌کند که صنعت را در زیان رقابتی (به جای مزیت رقابتی) قرار می‌دهد.

ترامپ عليه سيليكون‌ولی/ماجرای دیترویت

۱۳۹۶/۰۷/۰۴ - ۰۹:۰۰/ ۱۴ دقیقه

سياست‌های مديريتی ترامپ در زمينه‌ تجارت، مهاجرت و سرمايه‌گذاری، قلب تكنولوژی جهان را تهديد می‌كند.