نوشته های: محمود حاج‌ زمان

کره جنوبی چطور به یک کشور استارت‌آپی تبدیل شد؟

۱۳۹۶/۸/۰۵ - ۱۳:۰۰/ ۲۰ دقیقه

در سال ۲۰۱۲ دولت «پارک گون‌هی» تعهد داد کره جنوبی را یکی از هفت کشور برتر در زمینه شتاب‌دهی استارت‌آپ‌ها کند. اکنون نتایج این تعهد، کم‌کم در حال ظهور هستند.

حامیان زیست‌بوم استارت‌آپی سئول

۱۳۹۶/۸/۰۴ - ۱۱:۰۰/ ۱۳ دقیقه

در سال ۲۰۱۲ دولت «پارک گون‌هی» تعهد داد کره جنوبی را یکی از هفت کشور برتر در زمینه شتاب‌دهی استارت‌آپ‌ها کند. اکنون نتایج این تعهد، کم‌کم در حال ظهور هستند.

مراکز حمایتی استارت‌آپ‌های سئول

۱۳۹۶/۸/۰۳ - ۰۹:۰۰/ ۹ دقیقه

در سال ۲۰۱۲ دولت «پارک گون‌هی» تعهد داد کره جنوبی را یکی از هفت کشور برتر در زمینه شتاب‌دهی استارت‌آپ‌ها کند. اکنون نتایج این تعهد، کم‌کم در حال ظهور هستند.

سئول، مرواریدی گرانبها در صدف زیست‌بوم استارت‌آپی آسیا

۱۳۹۶/۸/۰۲ - ۱۰:۰۰/ ۱۲ دقیقه

در سال ۲۰۱۲ دولت «پارک گون‌هی» تعهد داد کره جنوبی را یکی از هفت کشور برتر در زمینه شتاب‌دهی استارت‌آپ‌ها کند. اکنون نتایج این تعهد، کم‌کم در حال ظهور هستند.

ترامپ عليه سيليكون‌ولی/رویکرد دیوانه‌ها

۱۳۹۶/۷/۰۶ - ۰۹:۰۰/ ۱۲ دقیقه

سياست‌های مديريتی ترامپ در زمينه‌‌ تجارت، مهاجرت و سرمايه‌گذاری، قلب تكنولوژی جهان را تهديد می‌كند.

ترامپ عليه سيليكون‌ولی/سیاست‌هایی برای نابودی

۱۳۹۶/۷/۰۵ - ۰۹:۰۰/ ۱۴ دقیقه

روش مدیریتی ترامپ، سیاست‌هایی را اجبار یا پیشنهاد می‌کند که صنعت را در زیان رقابتی (به جای مزیت رقابتی) قرار می‌دهد.

ترامپ عليه سيليكون‌ولی/ماجرای دیترویت

۱۳۹۶/۷/۰۴ - ۰۹:۰۰/ ۱۴ دقیقه

سياست‌های مديريتی ترامپ در زمينه‌ تجارت، مهاجرت و سرمايه‌گذاری، قلب تكنولوژی جهان را تهديد می‌كند.

۱۷ استارت‌آپ موفق که تقریبا از صفر شروع کرده‌اند

۱۳۹۶/۶/۲۴ - ۱۲:۰۰/ ۱۱ دقیقه

در مورد استارت‌آپ‌های فناوری‌محور، داشتن شجاعت برای ادامه‌ راه، معمولا منجر به موفقیت‌های چشمگیر در آینده می‌شود.